Šta je zapravo mumija,kada je došlo do prvog mumificiranja.

Kao što znate, mumija je naročito preparirano i sačuvano telo mrtvaca. Reč »mumija« dolazi iz arapskog jezika i znači »telo sačuvano pomoću voska ili katrana«.

Zašto su čuvali tijelo mrtvaca?

Ali, zašto su Egipćani želeli da sačuvaju telo mrtvaca?Zato što su verovali u život posle smrti. Zamišljali su dušu kao pticu sa ljudskim licem, koja danju -leti tamo-amo, a noću se mora vratiti u grob jer se boji zlih duhova.

Stoga su Egipćani leševe. »mumificirali« da bi ih po njihovom vjerovanju sačuvali od njih.
Otprilike 3000. godine pre nove ere Egipćani su sahranjivali svoje mrtve u sklupčanom položaju, u vrelom pustinjskom pesku, koji je čuvao telo od raspadanja.

Razlog pravljenja piramida

Docnije su ugledne ličnosti sahranjivane u grobnicama uklesanim u stene. Ali piramide i kameni grobovi nisu bili onako suvi kao pustinjski pesak, pa su Egipćani morali izmisliti neki način da se leševi održe u tim grobnicama. Tako je nastala veština.

Kad bi neko umro, izvadili bi mu mozak, organe za varenje, srce i pluća. To se čuvalo zasebno, u četiri suda koji su se zvali »kanopske vaze«. U kasnija doba ti su organi vraćani u telo.

Mumije i mumificiranje

Riječ mumija danas označava dobro očuvano mrtvo tijelo, bilo ljudsko ili životinjsko. No njeno pravo značenje arapskog je porijekla i označava bitumen, vrstu katrana koji su Arapi upotrebljavali kao dragocjen lijek.

Veza između bitumena i mumije danas nije očita, ali kad su otkrili mumije Arapi su mislili da su prekrivene bitumenom.
Kasnije se potvrdilo da se ne radi o bitumenu, već su se za mumificiranje koristili aromatični biljni sokovi stabala od kojih se miješanjem dobivala tanka ljepljiva tvar nalik katranu. Ipak, naziv mumija zadržao se do danas.

Mumificiranje u starom Egiptu

Egipatsko mumificiranje je vrlo dobro poznato i rastumačeno. Nakon smrti se iz pokojnikova tijela odstrane svi unutrašnji organi, osim srca. Ti organi smještaju se u posebne urne (kanope).

Kanope se nalaze pod zaštitom četvorice božanskim Horusovih sinova. Zanimljiv je način kojim su mumifikatori vadili mozak.
Lubanju bi probušili iznad oka, kroz rupu bi uvukli žicu s kukom, njome bi mozak rasjekli na dijelove.

Potom su te dijelove mozga vadili alatkom u obliku žice, a praznu lubanju ispunjavali smjesom mineralne soli natrona i žbuke. Tijelo se ostavljalo u solnoj otopini 40 dana. Nakon toga su se utrljavali balzami koji sprječavaju raspadanje.

Solna otopina zajedno sa suhim pustinjskim zrakom odstranjuje vlagu. Potom se tijelo umotavalo trakama platna, a na lice se stavljala maska s ljudskim likom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *